فیتنسیا

فیتنسیا - آموزش علمی بدنسازی

نوشته‌های برگزیده

بدنساز در حال غذا خوردن برای افزایش وزن

قبل از تمرین بدنسازی چی بخوریم تا چاق شویم

این مقاله به بررسی مواد غذایی مناسب برای مصرف قبل از تمرین بدنسازی با هدف افزایش وزن در افراد لاغر می‌پردازد. با ارائه ترکیبی از پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و چربی‌های سالم، راهنمایی جامع و کاملی برای داشتن انرژی کافی و کمک به رشد عضلات ارائه شده است.

فلش به سمت پایین دریافت برنامه بدنسازی فیتنسیا

تناسب اندام

مطالب بیشتر «تناسب اندام»

تمرین

مطالب بیشتر «تمرین»

تغذیه

بدنساز در حال غذا خوردن برای افزایش وزن

قبل از تمرین بدنسازی چی بخوریم تا چاق شویم

این مقاله به بررسی مواد غذایی مناسب برای مصرف قبل از تمرین بدنسازی با هدف افزایش وزن در افراد لاغر می‌پردازد. با ارائه ترکیبی از پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و چربی‌های سالم، راهنمایی جامع و کاملی برای داشتن انرژی کافی و کمک به رشد عضلات ارائه شده است.

مطالب بیشتر «تغذیه»