فیتنسیا

تستوسترون انانتات در بدنسازی و پاورلیفتینگ

تستوسترون داروخانه ای بدنسازی

تستوسترون داروخانه ای در بدنسازی

تستوسترون داروخانه ای که در بدنسازی نیز کاربرد دارد در واقع همان تستوسترون انانتات است. در این نوشته نکات کاربردی در مورد آن را توضیح خواهیم داد.