فیتنسیا

پاکسازی دوره در بدنسازی و پاورلیفتینگ

دوره پاکسازی با کلومیفن

دوره پاکسازی با کلومیفن (کلوماید)

کلومیفن سیترات (کلوماید) یکی از بهترین داروها برای پاکسازی بعد از دوره‌های استروئیدی است. جزئیات و نحوه استفاده از آن را در این مقاله به شما خواهیم گفت.